گنجینه نشریات کتابخانه مجلس

معرفی مجله ها و روزنامه های موجود در کتابخانه مجلس

مجله تعلیم و تربیت

این مجله در فروردین سال ١٣٠۴ به مدیریت علی اکبر حکمت تأسیس و انتشار آن تاپایان سال ١٣٠۶ ادامه یافت. پس از یک تعطیلی نسبتاً طولانی از سال ١٣١٣ وزارت معارف  وسیله تجدید چاپ آن را فراهم ساخت. طی شرحی که در مقدمه اولین شماره دوره دوم، به تاریخ فروردین ماه ١٣١٣ به قلم علی اصغر حکمت نوشته شده است،نصر الله فلسفی به عنوان مدیر مسئول دوره جدید این مجله منصوب می شود.

در سال ١٣١٧ با عنایت به انتخاب دو کلمه" آموزش" و "پرورش" به جای "تعلیم" و "تربیت" از طرف فرهنگستان، نام مجله از مردادماه ١٣١٧ به مجله آموزش و پرورش تغییر نام یافت. این تغییر نام به هیچ وجه در روش دیرین مجله تغییری ایجاد نکرد. لازم به توضیح است در این سال مدیریت و سردبیری مجله به عهده محمد محیط طباطبایی بوده است. از شهریور ١٣١٩ تا پایان سال ١٣٢٢ سردبیری مجله بر عهده دکتر لطفعلی صورتگر قرار گرفت.

در سال چهاردهم انتشار مجله، مطابق با ابتدای سال ١٣٢۴ حبیب یغمایی بر اساس تصمیم شورای عالی فرهنگ به عنوان مدیر و سردبیر مجله منسوب شد. در سال ١٣٢۶ تنها سه شماره از مجله آن هم با عنوان قبلی خود یعنی تعلیم و تربیت به چاپ رسید. با وقفه ای چند سال در دوره بیست و سوم بار دیگر مدیریت مجله به عهده حبیب یغمایی قرار گرفت.

از مدیران و سردبیران دیگر این مجله به ترتیب می توان به افراد زیر اشاره نمود:

محسن شاملو سال ١٣٢۶، عباس شوقی سال ١٣٣۶، ایرج جهانشاهی سال [1349] تا  ١٣۵٧به عنوان مدیر، عبدالمحمد آیتی 1349تا ١٣۵٧ به عنوان سردبیر.

نخستین مقاله در این مجله در سال ١٣٠۴ تحت عنوان " تعلیم و تربیت در ایران" و به قلم رشید یاسمی می باشد. دومین مقاله این مجله نیز با عنوان "تربیت اراده" و به قلم میرزا عیسی خان صدیق به چاپ رسیده است.

تعدادی از دانشمندان طراز اولی که در این مجله قلم می زدند عبارتند از: عباس اقبال آشتیانی، علامه قزوینی، بدیع الزمان فروزانفر،علی اصغر حکمت، حسین سمیعی، دکتر ذبیح الله صفا، دکتر علی اکبر شهابی، دکتر قاسم غنی، دکتر غلامحسین مصاحب، سعید نفیسی و دکتر محمد باقر هوشیار را می توان نام برد.

انتشار مجله آموزش و پرورش(عنوان قبلی تعلیم و تربیت) که از قدیمی ترین انتشارات مستند دولتی است طبق موجودی کتابخانه مجلس تا مهر ماه ١٣۵٧ می باشد.طبعاً اگر کسی بخواهد در باب سیر قوانین فرهنگی در ایران به تحقیق بپردازد مجله آموزش و پرورش از منابع ارزشمند در این حوزه می باشد.  

  
نویسنده : tete-a-tete ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/٢٢
تگ ها :